VATIKAM is the land in web space
and it's borders are defined by genius
The international association
of designers VATIKAM
Big d3bd6b794d
Margarita

Multimedia resource "Legends of the founding of Minsk". Мультымедыя рэсурс "Легенды аб заснаванні Мінска"

3692
1
3

The figurative decision for the resource used the metaphor of the Belarusian folk Theatre "Batlejka", which has long served people for fun, and in it were played instructive scenes. Characters and additional items are presented as heroes of the theater, the actors involved.

Для вобразнага рашэння рэсурсу выкарыстаная метафара беларускага народнага тэатра "Батлейка", які доўгі час служыў для людзей забавай, а таксама ў ім разыгрываліся павучальныя сцэнкі. Персанажы і дадатковыя элементы прадстаўлены як героі тэатра, яго дзеючыя асобы.

Cupboard for "Batlejka" theater. Шафу для тэатра "Батлейкі"

Cupboard for "Batlejka" theater. Шафу для тэатра "Батлейкі"

Multimedia resource "Legends of the founding of Minsk". Мультымедыя рэсурс "Легенды аб заснаванні Мінска"
Multimedia resource "Legends of the founding of Minsk". Мультымедыя рэсурс "Легенды аб заснаванні Мінска"
Multimedia resource "Legends of the founding of Minsk". Мультымедыя рэсурс "Легенды аб заснаванні Мінска"
Multimedia resource "Legends of the founding of Minsk". Мультымедыя рэсурс "Легенды аб заснаванні Мінска"
Multimedia resource "Legends of the founding of Minsk". Мультымедыя рэсурс "Легенды аб заснаванні Мінска"
Multimedia resource "Legends of the founding of Minsk". Мультымедыя рэсурс "Легенды аб заснаванні Мінска"
Multimedia resource "Legends of the founding of Minsk". Мультымедыя рэсурс "Легенды аб заснаванні Мінска"
Multimedia resource "Legends of the founding of Minsk". Мультымедыя рэсурс "Легенды аб заснаванні Мінска"
Multimedia resource "Legends of the founding of Minsk". Мультымедыя рэсурс "Легенды аб заснаванні Мінска"
Legend of the construction of Minsk. The first story scene: invaders aggressors. Легенда аб утварэнні Мінска. Першая сюжэтная сцэна: захопнікі-агрэсары

Legend of the construction of Minsk. The first story scene: invaders aggressors. Легенда аб утварэнні Мінска. Першая сюжэтная сцэна: захопнікі-агрэсары

The second story scene: the old men and Menesk. Другая сюжэтная сцэна: парадай старцаў і Менеск

The second story scene: the old men and Menesk. Другая сюжэтная сцэна: парадай старцаў і Менеск

The third story stage: the invaders attack Minsk. Трэцяя сюжэтная сцэна: захопнікі нападаюць на Мінск

The third story stage: the invaders attack Minsk. Трэцяя сюжэтная сцэна: захопнікі нападаюць на Мінск

The fourth story scene: peace and quiet after the defense of Minsk. Чацвёртая сюжэтная сцэна: цішыня і спакой пасля абароны Мінска

The fourth story scene: peace and quiet after the defense of Minsk. Чацвёртая сюжэтная сцэна: цішыня і спакой пасля абароны Мінска

Menu with text. Меню з тэкстам

Menu with text. Меню з тэкстам

Multimedia resource "Legends of the founding of Minsk". Мультымедыя рэсурс "Легенды аб заснаванні Мінска"
Legend about how quarreled Spirit Forests and Water Spirit. The first story scene: Spirit of the Forest without the permission of Water Spirit catches fish in the river. Легенда пра тое, як пасварыліся Лесавик і Вадзянік. Першая сюжэтная сцэна: Лесавік без дазволу Вадзяніка ловіць рыбку ў рацэ

Legend about how quarreled Spirit Forests and Water Spirit. The first story scene: Spirit of the Forest without the permission of Water Spirit catches fish in the river. Легенда пра тое, як пасварыліся Лесавик і Вадзянік. Першая сюжэтная сцэна: Лесавік без дазволу Вадзяніка ловіць рыбку ў рацэ

The second story scene: Spirit of the Forest and Water Spirit fight. Другая сюжэтная сцэна: Лесавик і Вадзянік пасварыліся. Раскідалі рыбу

The second story scene: Spirit of the Forest and Water Spirit fight. Другая сюжэтная сцэна: Лесавик і Вадзянік пасварыліся. Раскідалі рыбу

The third story scene: Spirits arranged a competition. Трэцяя сюжэтная сцэна: Духі правялі спаборніцтва

The third story scene: Spirits arranged a competition. Трэцяя сюжэтная сцэна: Духі правялі спаборніцтва

The fourth story scene: Granddaddy boulder in place and close the competition has grown oak. Beside him make a wish. Чацвёртая сюжэтная сцэна: валун Дзед на месцы спаборніцтвы і побач вырас Дуб. Каля яго загадваюць жаданні

The fourth story scene: Granddaddy boulder in place and close the competition has grown oak. Beside him make a wish. Чацвёртая сюжэтная сцэна: валун Дзед на месцы спаборніцтвы і побач вырас Дуб. Каля яго загадваюць жаданні

Legend of formation Komarovsky swamp. The first story scene: evening rain, the old Minsk. Monastery. Легенда аб стварэнні Камароўскага балота. Першая сюжэтная сцэна: вечар, дождж, стары Менск. Манастыр

Legend of formation Komarovsky swamp. The first story scene: evening rain, the old Minsk. Monastery. Легенда аб стварэнні Камароўскага балота. Першая сюжэтная сцэна: вечар, дождж, стары Менск. Манастыр

The second story scene: monk Antony sees a ghost, which indicates on temple boards and coin throws. Другая сюжэтная сцэна: манах Антоній бачыць прывіда, які паказвае яму на храмавыя пліты і раскідвае манеты

The second story scene: monk Antony sees a ghost, which indicates on temple boards and coin throws. Другая сюжэтная сцэна: манах Антоній бачыць прывіда, які паказвае яму на храмавыя пліты і раскідвае манеты

The third story stage: Antony found a treasure, and near jumps whacky Fedka Komar/ Трэцяя сюжэтная сцэна: Антоній знайшоў скарб, а побач скача юродзівы Федзька Камар

The third story stage: Antony found a treasure, and near jumps whacky Fedka Komar/ Трэцяя сюжэтная сцэна: Антоній знайшоў скарб, а побач скача юродзівы Федзька Камар

The fourth story scene: monk wandered into the swamp, and Fedka Komar turned into into a ghost. And disappeared monk Antony on that swamp. Чацвёртая сюжэтная сцэна: манах зайшоў на балота, а Федзька Камар ператварыўся ў прывіда. Так і знік манах Антоній на тым балоце

The fourth story scene: monk wandered into the swamp, and Fedka Komar turned into into a ghost. And disappeared monk Antony on that swamp. Чацвёртая сюжэтная сцэна: манах зайшоў на балота, а Федзька Камар ператварыўся ў прывіда. Так і знік манах Антоній на тым балоце

Multimedia resource "Legends of the founding of Minsk". Мультымедыя рэсурс "Легенды аб заснаванні Мінска"
Multimedia resource "Legends of the founding of Minsk". Мультымедыя рэсурс "Легенды аб заснаванні Мінска"
THE END! :)

THE END! :)

Comments

You must be logged in to add comments

Small e376c62b95

С Наступающим Новым годом!!!!
Желаю всем нам творческих успехов и новых идей в Новом году!Пусть год будет плодотворным,добрым,честным и искренним!!!!
От всей души поздравляю и единственное что могу подарить-свой голос за Ваши альбомы!!!!
С ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ НАС!!!!!