VATIKAM is the land in web space
and it's borders are defined by genius
The international association
of designers VATIKAM
Big 9b5b458950
agektor
Pin Assosiation member

Космос.

120
2
3

Холст 100х70. Акрил. Холст 60 х 80. Акрил.

Космос. Холст 100х70, акрил.

Космос. Холст 100х70, акрил.

Космос. Холст 60х80, акрил.

Космос. Холст 60х80, акрил.

Other works

Small 9b5b458950
agektor
36 0 1
Small 9b5b458950
Pin
agektor
36
0
1
Cover 99e228947d
Подсолнух.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
103 0 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
103
0
3
Cover 1e1125b743
Гармония.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
143 0 1
Small 9b5b458950
Pin
agektor
143
0
1
Cover ed17c5236d
Горячее и холодное.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
108 0 1
Small 9b5b458950
Pin
agektor
108
0
1
Cover 26e522bd9c
*****
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
97 0 1
Small 9b5b458950
Pin
agektor
97
0
1
Cover 38cd4245cf
Без названия.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
139 0 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
139
0
3
Cover 8e12d83978
Знамя Мира Рериха.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
254 0 2
Small 9b5b458950
Pin
agektor
254
0
2
Cover f6c709a9e4
А я люблю осень.)
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
177 0 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
177
0
3
Cover 5092a060ca
Врата посвящения -2.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
212 0 2
Small 9b5b458950
Pin
agektor
212
0
2
Cover c5d1b9dce6
*****
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
245 0 5
Small 9b5b458950
Pin
agektor
245
0
5
Cover 1e82d22d70
Врата посвящения.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
258 4 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
258
4
4
Cover 4e6843334a
Осенний блюз.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
317 0 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
317
0
3
Cover 4d6c9a2c46
Куколка.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
342 2 5
Small 9b5b458950
Pin
agektor
342
2
5
Cover ebca6e460b
Рыба.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
311 2 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
311
2
3
Cover c2412553f0
Без названия.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
282 4 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
282
4
3
Cover 1fdc7f65c7
Завтрак.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
366 4 2
Small 9b5b458950
Pin
agektor
366
4
2
Cover f26a1de285
Радуга.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
402 2 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
402
2
4
Cover 8ba2ddf7a6
Век золотой стучится к вам.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
418 2 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
418
2
4
Cover 1a89c9ef3c
Век золотой стучится к вам.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
405 0 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
405
0
4
Cover f0c87d5793
Линия горизонта.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
550 2 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
550
2
4
Cover a669729aad
Возвращение бумеранга.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
432 0 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
432
0
3
Cover e89210ff6c
Суровая казачка.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
435 0 1
Small 9b5b458950
Pin
agektor
435
0
1
Cover 6c26a2946b
Цветы.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
482 2 5
Small 9b5b458950
Pin
agektor
482
2
5
Cover cf48906b5b
*****
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
462 0 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
462
0
3
Cover 2e68db2c94
Золотая ложка.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
422 2 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
422
2
4
Cover 26273bafcb
Арбуз.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
571 2 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
571
2
4
Cover 75f71a8635
Любовь.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
531 0 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
531
0
3
Cover 4c0ed4694d
Lenin
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
592 4 5
Small 9b5b458950
Pin
agektor
592
4
5
Cover 471907ca3a
I love you!
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
463 0 2
Small 9b5b458950
Pin
agektor
463
0
2
Cover a89484670a
Товарки.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
516 0 2
Small 9b5b458950
Pin
agektor
516
0
2
Cover 98454eec7a
Туда-сюда.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
578 2 5
Small 9b5b458950
Pin
agektor
578
2
5
Cover d893d4e59b
*****
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
550 4 2
Small 9b5b458950
Pin
agektor
550
4
2
Cover e8fe808884
У чёрной дыры. Космология.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
605 0 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
605
0
3
Cover abc2021b31
Мумиё.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
658 0 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
658
0
3
Cover 98206d0f5a
Сельский дворик.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
712 0 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
712
0
4
Cover 20a7633b70
В краю холодных валунов.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
628 4 6
Small 9b5b458950
Pin
agektor
628
4
6
Cover 832302d6eb
Тревожный пилота сон...
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
843 2 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
843
2
3
Cover e5f4ab56b3
Чужой ландшафт.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
704 0 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
704
0
4
Cover c4922ced26
Космические метаморфозы
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
806 0 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
806
0
4
Cover 816b08ff74
Дама и дирижабль.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
717 4 7
Small 9b5b458950
Pin
agektor
717
4
7
Cover de26cde418
Обреченные на "градус".)
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
941 0 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
941
0
3
Cover 4548b301e5
За час до рассвета...
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
739 2 2
Small 9b5b458950
Pin
agektor
739
2
2
Cover bbfb92dad7
Изысканная неразборчивость.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
828 2 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
828
2
3
Cover 9ee9de2177
Баобаб.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
790 2 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
790
2
3
Cover d3d4a0363d
Час затмения Луны.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
741 2 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
741
2
4
Cover 7781e47205
Нельзя скушать!
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
866 0 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
866
0
3
Cover f01de55292
Рыбак и щука.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
771 2 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
771
2
4
Cover 0e4f12feb0
Аврора.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
855 2 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
855
2
4
Cover d83b04b554
Точка приложения.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
909 6 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
909
6
4
Cover 21c0dc1b8c
Ах, белый теплоход!
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
881 4 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
881
4
3
Cover 600d1e297e
Вот такое кино.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
950 8 5
Small 9b5b458950
Pin
agektor
950
8
5
Cover a001310bdf
Суета приборная.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
937 6 6
Small 9b5b458950
Pin
agektor
937
6
6
Cover 5df1406f85
Очищение.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1006 4 5
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1006
4
5
Cover 675988a39f
Я сама.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
923 2 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
923
2
3
Cover cf5bb41b05
Шесть соток.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
945 0 2
Small 9b5b458950
Pin
agektor
945
0
2
Cover 8e0192965b
Трансмутация.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1010 2 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1010
2
4
Cover b509a1eddb
Приглашение к столу.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1034 4 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1034
4
4
Cover c83d8680ba
В антракте.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1031 2 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1031
2
3
Cover c8921ec03f
Крутка.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1083 2 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1083
2
3
Cover 48469a271d
Сговор.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
985 2 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
985
2
4
Cover d447ff2d84
Они всегда рядом.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1097 4 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1097
4
3
Cover 30795bb2a2
Они приходят тихо.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1252 2 2
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1252
2
2
Cover 2345dba197
Таверна у дороги.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1313 4 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1313
4
3
Cover e73d56dc86
Похищение.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1372 2 2
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1372
2
2
Cover 90ab04637d
Царевна лягушка.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1279 2 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1279
2
3
Cover ee96bd45e5
Зима в горах.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1346 2 2
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1346
2
2
Cover dd16b1fda6
Пейзаж.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1737 6 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1737
6
4
Cover b436a6b3ea
Пятый угол.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1451 3 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1451
3
3
Cover 2e7f337297
Явление.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1561 6 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1561
6
4
Cover b047238608
Провинившаяся.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1554 6 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1554
6
3
Cover 2e9fdbcc28
Гладиатор.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1416 2 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1416
2
3
Cover 6c2a807695
Гордая.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1558 8 5
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1558
8
5
Cover 517c634960
Портарейнто
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1565 6 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1565
6
3
Cover 313dbcec11
Белый жеребенок.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1536 4 2
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1536
4
2
Cover 0a0acc391c
Кофейное зернышко.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1681 10 6
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1681
10
6
Cover 9d10c4490d
Синее платье.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1572 2 2
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1572
2
2
Cover a66bb467e3
Птица.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1867 0 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1867
0
3
Cover f3ff2bee05
Плавающее под водой.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1810 6 6
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1810
6
6
Cover e6aa84b0f2
Минздрав предупреждает. )
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1710 0 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1710
0
4
Cover 7424cdcf94
На острове
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1991 4 7
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1991
4
7
Cover fd3d4d8faf
Наездница.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
2728 6 7
Small 9b5b458950
Pin
agektor
2728
6
7
Cover b2637a2f87
Живопись.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
2753 2 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
2753
2
4
Cover 4344a57ce7
Рекламка, масло.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
3139 8 7
Small 9b5b458950
Pin
agektor
3139
8
7
Cover a0bab99f95
Графика, компграфика, коллаж.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
2579 2 5
Small 9b5b458950
Pin
agektor
2579
2
5
Cover 19929f84a5
Живопись.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
2866 6 10
Small 9b5b458950
Pin
agektor
2866
6
10
Cover 10475aee24
Живопись.
Figurative art

Comments

You must be logged in to add comments

Small 4acafa2dd4
Мартин

Классный космос

Small 9b5b458950
agektor

Спасибо, Мартин! )