VATIKAM is the land in web space
and it's borders are defined by genius
The international association
of designers VATIKAM
Big 9b5b458950
agektor
Pin Assosiation member

Знамя Мира Рериха.

81
0
3

Холст 40 х 40, акрил.
Прошлое, Настоящее и Будущее.

Знамя Мира Рериха.

Знамя Мира Рериха.

Единение. Холст 50х40, акрил.

Единение. Холст 50х40, акрил.

Other works

Small 9b5b458950
agektor
22 0 1
Small 9b5b458950
Pin
agektor
22
0
1
Cover 38cd4245cf
Без названия.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
181 0 2
Small 9b5b458950
Pin
agektor
181
0
2
Cover f6c709a9e4
А я люблю осень.)
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
116 0 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
116
0
3
Cover 5092a060ca
Врата посвящения -2.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
158 0 2
Small 9b5b458950
Pin
agektor
158
0
2
Cover c5d1b9dce6
*****
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
200 0 5
Small 9b5b458950
Pin
agektor
200
0
5
Cover 1e82d22d70
Врата посвящения.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
203 4 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
203
4
4
Cover 4e6843334a
Осенний блюз.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
268 0 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
268
0
3
Cover 4d6c9a2c46
Куколка.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
286 2 5
Small 9b5b458950
Pin
agektor
286
2
5
Cover ebca6e460b
Рыба.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
260 2 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
260
2
3
Cover c2412553f0
Без названия.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
228 4 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
228
4
3
Cover 1fdc7f65c7
Завтрак.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
318 4 2
Small 9b5b458950
Pin
agektor
318
4
2
Cover f26a1de285
Радуга.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
350 2 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
350
2
4
Cover 8ba2ddf7a6
Век золотой стучится к вам.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
370 2 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
370
2
4
Cover 1a89c9ef3c
Век золотой стучится к вам.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
344 0 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
344
0
4
Cover f0c87d5793
Линия горизонта.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
505 2 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
505
2
4
Cover a669729aad
Возвращение бумеранга.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
384 0 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
384
0
3
Cover e89210ff6c
Суровая казачка.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
379 0 1
Small 9b5b458950
Pin
agektor
379
0
1
Cover 6c26a2946b
Цветы.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
427 2 5
Small 9b5b458950
Pin
agektor
427
2
5
Cover cf48906b5b
*****
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
415 0 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
415
0
3
Cover 2e68db2c94
Золотая ложка.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
371 2 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
371
2
4
Cover 26273bafcb
Арбуз.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
520 2 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
520
2
4
Cover 75f71a8635
Любовь.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
478 0 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
478
0
3
Cover 4c0ed4694d
Lenin
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
544 4 5
Small 9b5b458950
Pin
agektor
544
4
5
Cover 471907ca3a
I love you!
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
420 0 2
Small 9b5b458950
Pin
agektor
420
0
2
Cover a89484670a
Товарки.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
451 0 2
Small 9b5b458950
Pin
agektor
451
0
2
Cover 98454eec7a
Туда-сюда.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
525 2 5
Small 9b5b458950
Pin
agektor
525
2
5
Cover d893d4e59b
*****
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
495 4 2
Small 9b5b458950
Pin
agektor
495
4
2
Cover e8fe808884
У чёрной дыры. Космология.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
531 0 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
531
0
3
Cover abc2021b31
Мумиё.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
606 0 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
606
0
3
Cover 98206d0f5a
Сельский дворик.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
659 0 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
659
0
4
Cover 20a7633b70
В краю холодных валунов.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
585 4 6
Small 9b5b458950
Pin
agektor
585
4
6
Cover 832302d6eb
Тревожный пилота сон...
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
794 2 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
794
2
3
Cover e5f4ab56b3
Чужой ландшафт.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
647 0 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
647
0
4
Cover c4922ced26
Космические метаморфозы
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
767 0 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
767
0
4
Cover 816b08ff74
Дама и дирижабль.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
665 4 7
Small 9b5b458950
Pin
agektor
665
4
7
Cover de26cde418
Обреченные на "градус".)
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
877 0 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
877
0
3
Cover 4548b301e5
За час до рассвета...
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
691 2 2
Small 9b5b458950
Pin
agektor
691
2
2
Cover bbfb92dad7
Изысканная неразборчивость.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
783 2 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
783
2
3
Cover 9ee9de2177
Баобаб.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
731 2 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
731
2
3
Cover d3d4a0363d
Час затмения Луны.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
691 2 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
691
2
4
Cover 7781e47205
Нельзя скушать!
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
821 0 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
821
0
3
Cover f01de55292
Рыбак и щука.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
732 2 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
732
2
4
Cover 0e4f12feb0
Аврора.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
804 2 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
804
2
4
Cover d83b04b554
Точка приложения.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
849 6 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
849
6
4
Cover 21c0dc1b8c
Ах, белый теплоход!
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
828 4 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
828
4
3
Cover 600d1e297e
Вот такое кино.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
902 8 5
Small 9b5b458950
Pin
agektor
902
8
5
Cover a001310bdf
Суета приборная.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
891 6 6
Small 9b5b458950
Pin
agektor
891
6
6
Cover 5df1406f85
Очищение.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
955 4 5
Small 9b5b458950
Pin
agektor
955
4
5
Cover 675988a39f
Я сама.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
871 2 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
871
2
3
Cover cf5bb41b05
Шесть соток.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
891 0 2
Small 9b5b458950
Pin
agektor
891
0
2
Cover 8e0192965b
Трансмутация.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
967 2 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
967
2
4
Cover b509a1eddb
Приглашение к столу.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
990 4 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
990
4
4
Cover c83d8680ba
В антракте.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
977 2 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
977
2
3
Cover c8921ec03f
Крутка.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1036 2 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1036
2
3
Cover 48469a271d
Сговор.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
940 2 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
940
2
4
Cover d447ff2d84
Они всегда рядом.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1041 4 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1041
4
3
Cover 30795bb2a2
Они приходят тихо.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1203 2 2
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1203
2
2
Cover 2345dba197
Таверна у дороги.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1264 4 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1264
4
3
Cover e73d56dc86
Похищение.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1326 2 2
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1326
2
2
Cover 90ab04637d
Царевна лягушка.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1233 2 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1233
2
3
Cover ee96bd45e5
Зима в горах.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1291 2 2
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1291
2
2
Cover dd16b1fda6
Пейзаж.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1688 6 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1688
6
4
Cover b436a6b3ea
Пятый угол.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1402 3 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1402
3
3
Cover 2e7f337297
Явление.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1518 6 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1518
6
4
Cover b047238608
Провинившаяся.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1502 6 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1502
6
3
Cover 2e9fdbcc28
Гладиатор.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1359 2 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1359
2
3
Cover 6c2a807695
Гордая.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1508 8 5
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1508
8
5
Cover 517c634960
Портарейнто
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1515 6 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1515
6
3
Cover 313dbcec11
Белый жеребенок.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1471 4 2
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1471
4
2
Cover 0a0acc391c
Кофейное зернышко.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1623 10 6
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1623
10
6
Cover 9d10c4490d
Синее платье.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1528 2 2
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1528
2
2
Cover a66bb467e3
Птица.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1819 0 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1819
0
3
Cover f3ff2bee05
Плавающее под водой.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1747 6 6
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1747
6
6
Cover e6aa84b0f2
Минздрав предупреждает. )
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1665 0 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1665
0
4
Cover 7424cdcf94
На острове
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1942 4 7
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1942
4
7
Cover fd3d4d8faf
Наездница.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
2656 6 7
Small 9b5b458950
Pin
agektor
2656
6
7
Cover b2637a2f87
Живопись.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
2691 2 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
2691
2
4
Cover 4344a57ce7
Рекламка, масло.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
3066 8 7
Small 9b5b458950
Pin
agektor
3066
8
7
Cover a0bab99f95
Графика, компграфика, коллаж.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
2524 2 5
Small 9b5b458950
Pin
agektor
2524
2
5
Cover 19929f84a5
Живопись.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
2819 6 10
Small 9b5b458950
Pin
agektor
2819
6
10
Cover 10475aee24
Живопись.
Figurative art

Comments

You must be logged in to add comments