VATIKAM is the land in web space
and it's borders are defined by genius
The international association
of designers VATIKAM
Big 9b5b458950
agektor
Pin Assosiation member

I love you!

597
4
5

Холст 50 х 40, акрил

I love you!

I love you!

Other works

Small 9b5b458950
agektor
48 2 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
48
2
3
Cover 4a2bb462c0
Наша марка.)
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
80 2 2
Small 9b5b458950
Pin
agektor
80
2
2
Cover 99e228947d
Подсолнух.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
113 0 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
113
0
3
Cover 1e1125b743
Гармония.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
150 0 1
Small 9b5b458950
Pin
agektor
150
0
1
Cover ed17c5236d
Горячее и холодное.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
115 0 1
Small 9b5b458950
Pin
agektor
115
0
1
Cover 26e522bd9c
*****
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
127 2 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
127
2
3
Cover e7354a3cea
Космос.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
103 0 1
Small 9b5b458950
Pin
agektor
103
0
1
Cover 38cd4245cf
Без названия.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
143 0 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
143
0
3
Cover 8e12d83978
Знамя Мира Рериха.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
258 0 2
Small 9b5b458950
Pin
agektor
258
0
2
Cover f6c709a9e4
А я люблю осень.)
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
183 0 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
183
0
3
Cover 5092a060ca
Врата посвящения -2.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
217 0 2
Small 9b5b458950
Pin
agektor
217
0
2
Cover c5d1b9dce6
*****
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
251 0 5
Small 9b5b458950
Pin
agektor
251
0
5
Cover 1e82d22d70
Врата посвящения.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
264 4 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
264
4
4
Cover 4e6843334a
Осенний блюз.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
322 0 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
322
0
3
Cover 4d6c9a2c46
Куколка.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
346 2 5
Small 9b5b458950
Pin
agektor
346
2
5
Cover ebca6e460b
Рыба.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
319 2 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
319
2
3
Cover c2412553f0
Без названия.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
291 4 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
291
4
3
Cover 1fdc7f65c7
Завтрак.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
372 4 2
Small 9b5b458950
Pin
agektor
372
4
2
Cover f26a1de285
Радуга.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
410 2 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
410
2
4
Cover 8ba2ddf7a6
Век золотой стучится к вам.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
425 2 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
425
2
4
Cover 1a89c9ef3c
Век золотой стучится к вам.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
411 0 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
411
0
4
Cover f0c87d5793
Линия горизонта.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
562 2 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
562
2
4
Cover a669729aad
Возвращение бумеранга.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
435 0 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
435
0
3
Cover e89210ff6c
Суровая казачка.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
440 0 1
Small 9b5b458950
Pin
agektor
440
0
1
Cover 6c26a2946b
Цветы.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
488 2 5
Small 9b5b458950
Pin
agektor
488
2
5
Cover cf48906b5b
*****
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
474 0 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
474
0
3
Cover 2e68db2c94
Золотая ложка.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
429 2 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
429
2
4
Cover 26273bafcb
Арбуз.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
579 2 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
579
2
4
Cover 75f71a8635
Любовь.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
540 0 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
540
0
3
Cover 4c0ed4694d
Lenin
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
471 0 2
Small 9b5b458950
Pin
agektor
471
0
2
Cover a89484670a
Товарки.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
519 0 2
Small 9b5b458950
Pin
agektor
519
0
2
Cover 98454eec7a
Туда-сюда.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
587 2 5
Small 9b5b458950
Pin
agektor
587
2
5
Cover d893d4e59b
*****
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
554 4 2
Small 9b5b458950
Pin
agektor
554
4
2
Cover e8fe808884
У чёрной дыры. Космология.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
613 0 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
613
0
3
Cover abc2021b31
Мумиё.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
668 0 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
668
0
3
Cover 98206d0f5a
Сельский дворик.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
718 0 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
718
0
4
Cover 20a7633b70
В краю холодных валунов.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
632 4 6
Small 9b5b458950
Pin
agektor
632
4
6
Cover 832302d6eb
Тревожный пилота сон...
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
853 2 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
853
2
3
Cover e5f4ab56b3
Чужой ландшафт.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
709 0 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
709
0
4
Cover c4922ced26
Космические метаморфозы
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
814 0 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
814
0
4
Cover 816b08ff74
Дама и дирижабль.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
726 4 7
Small 9b5b458950
Pin
agektor
726
4
7
Cover de26cde418
Обреченные на "градус".)
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
949 0 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
949
0
3
Cover 4548b301e5
За час до рассвета...
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
746 2 2
Small 9b5b458950
Pin
agektor
746
2
2
Cover bbfb92dad7
Изысканная неразборчивость.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
834 2 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
834
2
3
Cover 9ee9de2177
Баобаб.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
797 2 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
797
2
3
Cover d3d4a0363d
Час затмения Луны.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
748 2 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
748
2
4
Cover 7781e47205
Нельзя скушать!
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
872 0 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
872
0
3
Cover f01de55292
Рыбак и щука.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
775 2 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
775
2
4
Cover 0e4f12feb0
Аврора.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
862 2 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
862
2
4
Cover d83b04b554
Точка приложения.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
916 6 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
916
6
4
Cover 21c0dc1b8c
Ах, белый теплоход!
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
886 4 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
886
4
3
Cover 600d1e297e
Вот такое кино.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
959 8 5
Small 9b5b458950
Pin
agektor
959
8
5
Cover a001310bdf
Суета приборная.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
940 6 6
Small 9b5b458950
Pin
agektor
940
6
6
Cover 5df1406f85
Очищение.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1017 4 5
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1017
4
5
Cover 675988a39f
Я сама.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
928 2 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
928
2
3
Cover cf5bb41b05
Шесть соток.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
949 0 2
Small 9b5b458950
Pin
agektor
949
0
2
Cover 8e0192965b
Трансмутация.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1017 2 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1017
2
4
Cover b509a1eddb
Приглашение к столу.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1040 4 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1040
4
4
Cover c83d8680ba
В антракте.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1037 2 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1037
2
3
Cover c8921ec03f
Крутка.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1089 2 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1089
2
3
Cover 48469a271d
Сговор.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
994 2 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
994
2
4
Cover d447ff2d84
Они всегда рядом.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1103 4 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1103
4
3
Cover 30795bb2a2
Они приходят тихо.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1257 2 2
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1257
2
2
Cover 2345dba197
Таверна у дороги.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1321 4 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1321
4
3
Cover e73d56dc86
Похищение.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1378 2 2
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1378
2
2
Cover 90ab04637d
Царевна лягушка.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1286 2 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1286
2
3
Cover ee96bd45e5
Зима в горах.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1356 2 2
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1356
2
2
Cover dd16b1fda6
Пейзаж.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1744 6 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1744
6
4
Cover b436a6b3ea
Пятый угол.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1458 3 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1458
3
3
Cover 2e7f337297
Явление.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1566 6 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1566
6
4
Cover b047238608
Провинившаяся.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1562 6 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1562
6
3
Cover 2e9fdbcc28
Гладиатор.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1419 2 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1419
2
3
Cover 6c2a807695
Гордая.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1565 8 5
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1565
8
5
Cover 517c634960
Портарейнто
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1574 6 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1574
6
3
Cover 313dbcec11
Белый жеребенок.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1546 4 2
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1546
4
2
Cover 0a0acc391c
Кофейное зернышко.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1685 10 6
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1685
10
6
Cover 9d10c4490d
Синее платье.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1577 2 2
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1577
2
2
Cover a66bb467e3
Птица.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1871 0 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1871
0
3
Cover f3ff2bee05
Плавающее под водой.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1816 6 6
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1816
6
6
Cover e6aa84b0f2
Минздрав предупреждает. )
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1716 0 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1716
0
4
Cover 7424cdcf94
На острове
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1997 4 7
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1997
4
7
Cover fd3d4d8faf
Наездница.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
2741 6 7
Small 9b5b458950
Pin
agektor
2741
6
7
Cover b2637a2f87
Живопись.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
2759 2 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
2759
2
4
Cover 4344a57ce7
Рекламка, масло.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
3146 8 7
Small 9b5b458950
Pin
agektor
3146
8
7
Cover a0bab99f95
Графика, компграфика, коллаж.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
2585 2 5
Small 9b5b458950
Pin
agektor
2585
2
5
Cover 19929f84a5
Живопись.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
2879 6 10
Small 9b5b458950
Pin
agektor
2879
6
10
Cover 10475aee24
Живопись.
Figurative art

Comments

You must be logged in to add comments

Small 4acafa2dd4
Мартин

Отлично!

Small 9b5b458950
agektor

Благодарю Вас, Маэстро!! )

Small fae536e9c6

Шикарно!

Small 9b5b458950
agektor

Спасибо, Ольга! )