VATIKAM is the land in web space
and it's borders are defined by genius
The international association
of designers VATIKAM
Big 9b5b458950
agektor
Pin Assosiation member

За час до рассвета...

878
0
3

Живопись. Холст 30 х 60. Смешанная техника.

За час до рассвета...

За час до рассвета...

Other works

Small 9b5b458950
agektor
32 0 1
Small 9b5b458950
Pin
agektor
32
0
1
Cover 38cd4245cf
Без названия.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
85 0 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
85
0
3
Cover 8e12d83978
Знамя Мира Рериха.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
182 0 2
Small 9b5b458950
Pin
agektor
182
0
2
Cover f6c709a9e4
А я люблю осень.)
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
119 0 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
119
0
3
Cover 5092a060ca
Врата посвящения -2.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
159 0 2
Small 9b5b458950
Pin
agektor
159
0
2
Cover c5d1b9dce6
*****
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
200 0 5
Small 9b5b458950
Pin
agektor
200
0
5
Cover 1e82d22d70
Врата посвящения.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
206 4 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
206
4
4
Cover 4e6843334a
Осенний блюз.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
270 0 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
270
0
3
Cover 4d6c9a2c46
Куколка.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
288 2 5
Small 9b5b458950
Pin
agektor
288
2
5
Cover ebca6e460b
Рыба.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
260 2 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
260
2
3
Cover c2412553f0
Без названия.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
229 4 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
229
4
3
Cover 1fdc7f65c7
Завтрак.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
320 4 2
Small 9b5b458950
Pin
agektor
320
4
2
Cover f26a1de285
Радуга.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
350 2 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
350
2
4
Cover 8ba2ddf7a6
Век золотой стучится к вам.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
371 2 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
371
2
4
Cover 1a89c9ef3c
Век золотой стучится к вам.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
346 0 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
346
0
4
Cover f0c87d5793
Линия горизонта.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
507 2 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
507
2
4
Cover a669729aad
Возвращение бумеранга.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
384 0 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
384
0
3
Cover e89210ff6c
Суровая казачка.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
379 0 1
Small 9b5b458950
Pin
agektor
379
0
1
Cover 6c26a2946b
Цветы.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
427 2 5
Small 9b5b458950
Pin
agektor
427
2
5
Cover cf48906b5b
*****
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
415 0 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
415
0
3
Cover 2e68db2c94
Золотая ложка.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
373 2 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
373
2
4
Cover 26273bafcb
Арбуз.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
522 2 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
522
2
4
Cover 75f71a8635
Любовь.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
479 0 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
479
0
3
Cover 4c0ed4694d
Lenin
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
546 4 5
Small 9b5b458950
Pin
agektor
546
4
5
Cover 471907ca3a
I love you!
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
422 0 2
Small 9b5b458950
Pin
agektor
422
0
2
Cover a89484670a
Товарки.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
454 0 2
Small 9b5b458950
Pin
agektor
454
0
2
Cover 98454eec7a
Туда-сюда.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
525 2 5
Small 9b5b458950
Pin
agektor
525
2
5
Cover d893d4e59b
*****
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
498 4 2
Small 9b5b458950
Pin
agektor
498
4
2
Cover e8fe808884
У чёрной дыры. Космология.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
532 0 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
532
0
3
Cover abc2021b31
Мумиё.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
607 0 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
607
0
3
Cover 98206d0f5a
Сельский дворик.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
660 0 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
660
0
4
Cover 20a7633b70
В краю холодных валунов.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
587 4 6
Small 9b5b458950
Pin
agektor
587
4
6
Cover 832302d6eb
Тревожный пилота сон...
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
796 2 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
796
2
3
Cover e5f4ab56b3
Чужой ландшафт.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
652 0 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
652
0
4
Cover c4922ced26
Космические метаморфозы
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
768 0 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
768
0
4
Cover 816b08ff74
Дама и дирижабль.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
666 4 7
Small 9b5b458950
Pin
agektor
666
4
7
Cover de26cde418
Обреченные на "градус".)
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
692 2 2
Small 9b5b458950
Pin
agektor
692
2
2
Cover bbfb92dad7
Изысканная неразборчивость.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
785 2 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
785
2
3
Cover 9ee9de2177
Баобаб.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
732 2 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
732
2
3
Cover d3d4a0363d
Час затмения Луны.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
695 2 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
695
2
4
Cover 7781e47205
Нельзя скушать!
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
824 0 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
824
0
3
Cover f01de55292
Рыбак и щука.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
734 2 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
734
2
4
Cover 0e4f12feb0
Аврора.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
805 2 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
805
2
4
Cover d83b04b554
Точка приложения.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
850 6 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
850
6
4
Cover 21c0dc1b8c
Ах, белый теплоход!
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
829 4 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
829
4
3
Cover 600d1e297e
Вот такое кино.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
904 8 5
Small 9b5b458950
Pin
agektor
904
8
5
Cover a001310bdf
Суета приборная.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
892 6 6
Small 9b5b458950
Pin
agektor
892
6
6
Cover 5df1406f85
Очищение.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
957 4 5
Small 9b5b458950
Pin
agektor
957
4
5
Cover 675988a39f
Я сама.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
871 2 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
871
2
3
Cover cf5bb41b05
Шесть соток.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
893 0 2
Small 9b5b458950
Pin
agektor
893
0
2
Cover 8e0192965b
Трансмутация.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
968 2 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
968
2
4
Cover b509a1eddb
Приглашение к столу.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
991 4 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
991
4
4
Cover c83d8680ba
В антракте.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
984 2 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
984
2
3
Cover c8921ec03f
Крутка.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1038 2 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1038
2
3
Cover 48469a271d
Сговор.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
940 2 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
940
2
4
Cover d447ff2d84
Они всегда рядом.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1042 4 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1042
4
3
Cover 30795bb2a2
Они приходят тихо.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1204 2 2
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1204
2
2
Cover 2345dba197
Таверна у дороги.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1266 4 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1266
4
3
Cover e73d56dc86
Похищение.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1327 2 2
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1327
2
2
Cover 90ab04637d
Царевна лягушка.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1235 2 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1235
2
3
Cover ee96bd45e5
Зима в горах.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1294 2 2
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1294
2
2
Cover dd16b1fda6
Пейзаж.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1689 6 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1689
6
4
Cover b436a6b3ea
Пятый угол.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1405 3 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1405
3
3
Cover 2e7f337297
Явление.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1518 6 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1518
6
4
Cover b047238608
Провинившаяся.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1506 6 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1506
6
3
Cover 2e9fdbcc28
Гладиатор.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1360 2 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1360
2
3
Cover 6c2a807695
Гордая.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1509 8 5
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1509
8
5
Cover 517c634960
Портарейнто
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1515 6 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1515
6
3
Cover 313dbcec11
Белый жеребенок.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1474 4 2
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1474
4
2
Cover 0a0acc391c
Кофейное зернышко.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1624 10 6
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1624
10
6
Cover 9d10c4490d
Синее платье.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1529 2 2
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1529
2
2
Cover a66bb467e3
Птица.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1820 0 3
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1820
0
3
Cover f3ff2bee05
Плавающее под водой.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1749 6 6
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1749
6
6
Cover e6aa84b0f2
Минздрав предупреждает. )
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1667 0 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1667
0
4
Cover 7424cdcf94
На острове
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
1942 4 7
Small 9b5b458950
Pin
agektor
1942
4
7
Cover fd3d4d8faf
Наездница.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
2658 6 7
Small 9b5b458950
Pin
agektor
2658
6
7
Cover b2637a2f87
Живопись.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
2693 2 4
Small 9b5b458950
Pin
agektor
2693
2
4
Cover 4344a57ce7
Рекламка, масло.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
3067 8 7
Small 9b5b458950
Pin
agektor
3067
8
7
Cover a0bab99f95
Графика, компграфика, коллаж.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
2524 2 5
Small 9b5b458950
Pin
agektor
2524
2
5
Cover 19929f84a5
Живопись.
Figurative art
Small 9b5b458950
agektor
2819 6 10
Small 9b5b458950
Pin
agektor
2819
6
10
Cover 10475aee24
Живопись.
Figurative art

Comments

You must be logged in to add comments