VATIKAM is the land in web space
and it's borders are defined by genius
The international association
of designers VATIKAM

News > Work results of the International Association VATIKAM for September 2023

Dear friends! Here is the list of the best authors of September:

Industrial design:
Evgeny Malaev;

Jewelry design:
Valery Granovsky;

Fashion:
Sankovi;
Elena Zharkova;
Olga Bulatova;

Accessories design:
Nata Montada;

Siberian Design Center;

Branding and corporate identity:
Ekaterina Berezikova;
Inna;
Natalia Stepanova-Tretyakova;

Graphic design:
Anastasia Tretyakova;
Andrey;

Valeriy Granovskiy;

Photography:
Sergei Ivanov;
Andrey Markelov;
Elena Brezhitskaya;

Illustration:
daoak65;
Ekaterina Shevi;
Natalia Dakota Otus;

Decorative and applied art:
Alexander Bashorin;
Alexander Kazakov;
Alexander;
Alexey Saralidze;
Anastasia Tretyakova;
Anatolii Zhamoido;
Anna Shkatova;
ArtStudio MalinoDesign;
Lev Malieiev;
Igor Shtelmashenko;
Igor Shumar;
Irina Bast;
Irina Donchik;
Madonna_fc;
Nata Montada;
Natalia Vladimirova;
Natalya Bulba;
Sergey Baykov;
Tatiana Chub;
Vladimir Shuvalgin;
Vladimir;

Sculpture:
Alexander;
Evgeny Ivanov;
Igor Shtelmashenko;
Roman;
Salavat Mullanurov;

Sergey Chechenov;
Valery Zeltin;

Vladimir Dragunov;

Vladimir Filatov;

Fine art:
Alexander Bezrodnykh;
Alexander Botvinov;
Alexander Gektor;
Alexiva;
Anastasia Yaroshevich;
Andrey Domani;
Angelina Damenia;
Arkady Paransky;
Artyom Granovskiy;
Bychkov Vladimir;
Diogen Zhitukhin;
Ekaterina;
Elena Sizova;
Galina Dmitruk;
Galina Tikhomirova;
Gela Philauri;
Irina Yakubik;
Martin Ashkhatoev;
Nadezhda;
Natalia Stepanova-Tretyakova;
Roger Williamson;
Roman Kukharev;
Sergey Dorofeev;
Sergey Kolba;
Sergey Sidenko;
Tatevik Melkumyan;
Tatiana Chub;
Valery Budanov;
Valery Makovoy;
Vasily Pavlovich Zevin;
Victor Filippsky;

Victoria Golovina;

Vitaly;
Yuri Sapozhnikov.

In September 2023 38 680 730 pages were viewed on the VATIKAM website.  For any questions, please write to us: support@vatikam.com

Administration of the project VATIKAM.

Comments

You must be logged in to add comments